دقایقی قبل یارانه مرحله ۱۵۹ معیشتی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خانوارهای دهک های اول تا سوم به حساب سایت بلک جک سرپرستان واریز شد.

مبلغ این یارانه ۴۰۰ هزار تومان است.

یارانه سایر دهک ها نیز ۳۰ اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان واریز می شود.